Tin tức

Bách Miêu Trảm

2015-08-31

Hoạt động Bách Miêu Trảm

 1. Điều kiện:
 • Nhân vật đạt cấpđộ 20 trởlên.
 • Thời gian: 2 ngày/ tuần (thứ 7 và chủ nhật).
 • Hình thức: cá nhânhoặctổ đội
 • Số lần thamgia: 3lần/ ngày.

2. Nội dung

 • Giao diện hoạt động
  • Tại giao diện chính chọn giao diện hoạt động để tiến vào hoạt động Bách Miêu Trảm

 • Độ khó: có 3 độ khó tươngứng với 3 cấp độ nhân vật:
 • Cấp 20 trởlên
 • Cấp 40 trởlên
 • Cấp 60 trởlên
 • Tiến hành:
 • Thamgia hoạtđộng không tiêu hao thể lực.
 • Được sử dụng Hiệp khách.
 • Nếu vượt qua độ khó thấpsẽ mở độ khó cao hơn.
 • Tiêu diệt toànbộ Mèo trong phó bản sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng: Đá khảm các loại ( Rất nhiều)