Tin tức

Bí quyết vượt phụ bản khó

2015-08-29

 • Trong quá trình vượt phụ bản gặp khó khăn người chơi có thể tạo tổ đội mời các bằng hữu tương trợ.
 • Người chơi chọn phụ bản cốt truyện cần giúp , sau đó chọn vào “ gửi tin đội “ sẽ hiện lên ký tự trên bảng “ Chat “ ! người sẽ chọn kênh để gửi tin giúp đỡ ( thế giới hoặc bang hội ).
  • Lưu ý: Tổ đội chỉ có thể tham gia các tính năng sau :
   • Cốt truyện các mốc *-5 ; *-10 ( ví dụ : 3-5 , 3-10 , 4-5).
   • Hoạt động hàng ngày .
   • Luyện công và săn boss ở máp dã ngoại .

 • Sau khi đã tạo được 1 tổ đội ,  đội trưởng sẽ bấm vào “ chọn ải “ để chọn phụ bản sau đó chọn “ Vào trực tiếp “ để tiến hành vượt phụ bản.
 • Đối với các hoạt động hàng ngày , đội trưởng sẽ bấm trực tiếp vào biểu tượng “ hoạt động “ ở giao diện chính . Rồi sau đó chọn hoạt động rồi vào trực tiếp .