Tin tức

Đấu đội 1vs1 và 2vs 2

2015-09-16

[ Có thể bạn chưa biết ] Số 7 - Đấu đội liên server 
Đấu đơn và đấu đôi là chiến Liên Server nhé các bạn. 

Đấu Đơn 1vs1


Đấu Đôi 2vs2: