Lệnh Hồ Xung

【Thương Tùng Nghênh Khách】:liên kích nhanh nhiều lần với đối phương,kích cuối cùng tạo thành kích lui;
【Phong Bán Lưu Vân】:di chuyển xuyên trúng đối phương, gây nên sát thương xuyên trúng liên tiếp 2 lần, đánh tan tác địch;
【Vô Biên Lạc Thuật】:Gây ra công nhiều lần đối với đối phương;
【Bạch Vân Xuất Tụ】:Di chuyển nhanh tới đối phương, gây sát thương cho địch trong phạm vi lớn
【Tiêu Sử Thừa Long】:di chuyển nhanh và đâm địch.

 • Lệnh Hồ Xung
 • Doanh Doanh
 • Nhậm Ngã Hành
 • Đông Phương Bất Bại
 • Ms Fortune
 • Miêu Tông Chủ
 • Hướng Vấn Thiên
 • Nhạc Linh San
 • Nghi Lâm
 • Khúc Phi Yến
 • Phong Bất Bình
 • Điền Bá Quang
 • Phí Bân
 • Đại Lỵ Ty
 • Đào Hoa Tiên
 • Dương Liên Đình
 • Bất giới Đại sư
 • Thốc Bút Ông
 • Đan Thanh Sinh
 • Hắc Bạch Tử
 • Hoàng Chung Công
 • Lam Phụng Hoàng
 • Thạch Man Châu
 • Tiêu Nhược Thủy
 • Phổ Thiền
 • Đào Diệp Tiên
 • Sử Đăng Đạt
 • Bách Lý Đồ
 • Lâm Bình Chi
 • Phương Nhân Khoan
 • Côn Luân Nô
 • Quan Nhẫn Sơn
 • Điểm Thương Song Chùy
 • Phổ Giới
 • Hồ Lão Đại
 • Mạc Bắc Hắc Hùng
 • Thiết Kình
 • Võ tăng Giới Luật
 • Côn tăng Đạt Ma
 • Nam đệ tử Nhật Nguyệt
 • Nữ đệ tử Nhật Nguyệt
 • Tuần tra Thanh Thành
 • Đệ Tử Thanh Thành
 • Lãng Nhân Kiếm Tông
 • Hắc Phong Sơn Tặc
 • Đệ tử Tung Sơn
 • Kiếm Khách Tung Sơn
 • Đệ Tử Kiếm Tông