Tin tức

Hoạt động Leo Tháp

2015-08-31

 

 1. Điều kiện:
 • Nhân vật đạt cấp độ 12 trở lên.
 • Thời gian: cả ngày
 • Hình thức: cá nhân
 • Số lần tham gia: 1 lần/ ngày. Cấp VIP 10 trở lên: 2 lần / ngày.

     2.  Nội dung:

 • Giao diện Leo tháp
  • Tại giao diện chính chọn giao diện hoạt động để tiến vào hoạt động leo tháp

 • Độ khó:
 • Hồi Nhạn Lâu: 15 tầng
 • Ngũ Bá Cương: 15 tầng
 • Mặc Trúc Hiên: 15 tầng
 • Tiến hành:
 • Được sử dụng Hiệp khách. Nếu Hiệp khách tử vong thì không thể tiếp tục tham chiến.
 • Lần đầu tiên tham gia sẽ bất đầu từ tầng 1 Hồi Nhạn Lâu.
 • Hoàn thành 1 tầng sẽ được lên tầng tiếp theo. Mỗi tầng có 1 Boss. Có thể thoát ra khi đang khiêu chiến.

 • Hoàn thành 15 tầng Hồi Nhạn Lâu sẽ được đánh Ngũ Bá Cương. Hoàn thành 15 tầng Ngũ Bá Cương sẽ được đánh Mặc Trúc Hiên. Độ khó hoạt động tăng dần theo số tầng.
 • Khi tham gia hoạt động Sinh lực của nhân vật sẽ không được phục hồi.
 • Kết thúc tham chiến tại tầng nào thì ngày hôm sau có thể tham chiến tiếp tục tại tầng đó (lượng sinh lực giữ nguyên).
 • Sử dụng làm mới hoạt động sẽ trở lại từ tầng 1 Hồi Nhạn Lâu và được phục hồi sinh lực nhân vật và Hiệp khách.
 • Chỉ sử dụng tính năng càn quét khi vượt qua ít nhất 5 tầng tháp, khi sử dụng thì chỉ quét đến dưới 5 tầng so với vị trí hiện tại.

  3.   Phần thưởng

 • Phần thưởng
 • Mỗi tầng sẽ có phần thưởng nhất định, giá trị phần thưởng tăng dần theo số tầng.
 • Xem nội dung phần thưởng tại mục phần thưởng trong giao diện leo tháp hoặc chọn tầng hiện tại hoặc khi hoàn thành 1 tầng.
 • Nội dung gồm: rương tiền nhỏ, sách thường, danh vọng leo tháp.

 • Đổi phần thưởng: tại giao diện leo tháp chọn tính năng đổi danh vọng để vào cửa hàng và qua đó sử dụng danh vọng leo tháp để đổi vật phẩm.

 • Vinh danh: bảng xếp hạng của tất cả người chơi trong server khi tham gia hoạt động này.