Tin tức

Hoạt động Nhân mệnh quan thiên

2015-09-01

Hoạt động Mạng người quan trọng

 1. Điều kiện:
 • Nhân vật đạt cấp độ 29 trở lên.
 • Thời gian: cảngày
 • Hình thức: cá nhân hoặc tổ đội
 • Số lần tham gia: 3 lần/ ngày.
 1. Nội dung:
 • Giao diện hoạt động
  • Tại giao diện hoạt động chính, truy cập vào hoạt động tổ đội.

 • Tiến hành:
 • Mỗi lần tham gia hoạt động tiêu hao 15 thể lực.
 • Được sử dụng Hiệp khách.
 • Nhiệm vụ bảo vệ 4 vị tiêu sư trong phụ bản. Đánh giá phụ bản phụ thuộc vào số lượng tiêu sư sống sót còn lại. Nếu không còn ai sống sót, sẽ bị đánh giá thất bại và không nhận được thưởng.

Phần thưởng: trang bị cực phẩm, nguyên liệu chế tạo,…