Tin tức

Hướng dẫn chế tạo trang bị Hoàng Kim, Thanh Long, Huyền Vũ,

2015-09-01

Hướng dẫn chế tạo trang bị Hoàng Kim, Thanh Long, Huyền Vũ, 

Điều kiện mở tính năng

  • Nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên.
  • Trang bị cấp độ 40 trở lên và phẩm chất tím trở lên.

Nội dung

  • Giao diện chế tạo: tại giao diện chính chọn nút mở rộng và chọn cường hóa sẽ mở giao diện chế tạo.

Có 3 hướng để chế tạo trang bị thành trang bị cấp cao:

  • Trang bị Thanh Long: sử dụng nguyên liệu Thanh Long + khối tinh thiết để chế tạo trang bị Thanh Long có phẩm chất tím.

  • Trang bị Huyền Vũ: sử dụng nguyên liệu Huyền Vũ + khối tinh thiết để chế tạo trang bị Huyền Vũ có phẩm chất tím.

  • Trang bị vàng: từ trang bị tím bất kỳ (kể cả trang bị Thanh Long, Huyền Vũ) sử dụng nguyên liệu chế tạo thành trang bị vàng.

  • Hiệu quả sau khi chế tạo: Tăng các chỉ số cơ bản; Vẫn giữ nguyên cấp cường hóa và tăng sao của trang bị gốc + Bảo thạch đã khảm cũng được giữ nguyên.
  • Bộ Thanh Long: được kích hoạt thêm chỉ số ẩn khi sử dụng theo bộ 2 – 3 – 4 trang bị.
  • Bộ Huyền Vũ: được kích hoạt thêm chỉ số ẩn khi sử dụng theo bộ 2 – 3 – 4 trang bị.
  • Trang bị Hoàng Kim: chỉ số cơ bản và hiệu quả sau khi cường hóa cao hơn rất nhiều so với các trang bị khác.