Tin tức

Hướng dẫn Tăng sao trang bị

2015-08-31

 

Hướng dẫn Tăng sao trang bị

 1. Điều kiện mở tính năng
 • Nhân vật đạt cấp độ 40 trở lên.
 • Trang bị cấp độ 40 trở lên và phẩm chất tím trở lên.
 1. Nội dung
 • Giao diện cường hóa: tại giao diện chính chọn nút mở rộng à chọn cường hóa sẽ mở giao diện tăng sao.

 • Tăng sao: tăng rất lớn các chỉ số của trang bị à tăng chỉ số nhân vật hoặc hiệp khách sử dụng trang bị đóàtăng lực chiến cực lớn. VD: vũ khí tăng ngoại công + % cuồng bạo; áo tăng sinh lực + % thủ; ngoa tăng thủ + % thủ; đai tăng nội công + % đỡ.

Có 3 cách tăng sao:

 • Cơ bản: chỉ sử dụng thủy tinh à thất bại bị trừ 2 sao, thành công tăng 1 sao
 • Bảo hộ cơ bản: sử dụng thủy tinh + phù bảo hộ à thất bại bị giảm 1 sao, thành công tăng 1 sao.

 • Bảo hộ cao cấp: sử dụng thủy tinh + nhiều phù bảo hộ àthất bại không bị giảm sao, thành công tăng 1 sao.

 • Cấp sao có tất cả 6 cấp sao, mỗi cấp có 10 sao: sao lục à sao lam à sao tím à sao vàng à sao đỏ. Sau khi tăng sao trang bị sẽ có vòng sang bao quanh tương ứng với cấp sao.
 • Nguyên liệu sử dụng:
 • Sao lục: thủy tinh tím + thúy bích hộ phù

 • Sao lam: thủy tinh tím + hải lam hộ phù

 • Sao tím: thủy tinh tím + chu tử hộ phù

 • Sao vàng: thủy tinh vàng + hoàng kim hộ phù

 • Sao đỏ: thủy tinh vàng + hoàng kim hộ phù

 1. Nguyên liệu:
 • Bảo hộ phù: mua shop
 • Thủy tinh: mua shop hoặc phân giải trang bị (tím cấp 30 trở lên) hoặc từ phó bản tinh anh rơi ra.