Tin tức

Khiêu chiến Điền Bá Quang

2015-08-31

Hoạt động Khiêu chiến Điền Bá Quang

 

 1. Điều kiện:
 • Nhân vật đạt cấp độ 25 trở lên.
 • Thời gian: cả ngày
 • Hình thức: cá nhân hoặc tổ đội
 • Số lần tham gia: 3lần/ ngày.
 1. Nội dung:
 • Giao diện hoạt động
  • Tại giao diện chính, chọn giao diện hoạt động để tiến vào hoạt động tổ đội

 

 • Tiến hành:
 • Mỗi lần tham gia hoạt động tiêu hao 15 thể lực.
 • Được sử dụng Hiệp khách.
 • Yêu cầu nhân vật hoặc hiệp khách không bị tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng: Nguyên liệu chế tạo trang bị,…