Tin tức

Lão Trạch Dạ Tặc

2015-08-29

 1. Điều kiện:
 • Nhân vật đạt cấp độ 15 trở lên.
 • Thời gian: cả ngày
 • Hình thức: cá nhân hoặc tổ đội
 • Số lần tham gia: 2 lần/ ngày.

      2.  Nội dung:

 • Giao diện hoạt động
  • Tại giao diện chính chọn giao diện hoạt động để tiến vào hoạt động Lão Trạch Dạ Tặc

 • Độ khó: có 3 độ khó tương ứng với 3 cấp độ nhân vật:
 • Cấp 15 trở lên
 • Cấp 30 trở lên
 • Cấp 45 trở lên
 • Tiến hành:
 • Tham gia hoạt động không tiêu hao thể lực.
 • Được sử dụng Hiệp khách.
 • Nếu vượt qua độ khó thấp sẽ mở độ khó cao hơn.
 • Khiêu chiến sác xuất nhỏ xuất hiện với phần thưởng hấp dẫn.

     3.   Phần thưởng: rất nhiều xu