Tin tức

Tẩy luyện trang bị như thế nào ?

2015-09-14

[ Có thể bạn chưa biết ] số 4 - Tẩy luyện trang bị 

Nhiều bạn than thở rằng thuộc tính vũ khí cam 4x được cho cùi , lực chiến thấp quá ! Hôm nay mình mạn phép làm bài tẩy luyện thuộc tính cho các bạn tham khảo và bớt than thở nhé.


Bước 1 : Về Phúc Châu gặp Sở Ngọc Hiên ( biết mỗi tọa độ thằng này ở đây) .

Bước 2: Chọn mục " Tẩy Luyện" 
Bước 3 : Sau đó sẽ hiện lên giao diện tất cả các trang bị có thể Tẩy Luyện ( hiện tại chỉ tẩy luyện trang bị cam ). Chọn Trang bị bạn muốn Tẩy Luyện.

Bước 4 : Ở trong giao diện tính năng đó có 2 mục : 
- Thuộc tính : Thay đổi thuộc tính ngẫu nhiên .
- Điểm tẩy luyện : Gia tăng giá trị của thuộc tính .
Lưu ý : Cấp 40 mới mở chức năng Tẩy luyện.

Cách Tẩy Luyện: Đầu tiên hãy Tẩy Luyện Thuộc Tính để lựa chọn Thuộc Tính phù hợp với nhân vật của bạn, sau đó thì mới tẩy luyện điểm.
Yêu cầu của tẩy luyện là cần có Sách tẩy luyện ( mua trong cửa hàng 50 KNB hoặc trong Shop đấu đơn ) .

P/S : Mình chơi Đường Môn dame nội công là chủ yếu thế éo nào bỏ ra 1k knb tẩy luyện ra toàn ra dame ngoại !